Voor- en vroegschoolse educatie en de Banjertjes

Op klaarvoordestarthaarlem.nl vindt u veel informatie over voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Maar wat is VVE eigenlijk en waarom is het goed voor uw kind?
De ontwikkeling van uw kind kunt u extra stimuleren door hem/haar naar een VVE-locatie te laten gaan. Op peuterspeelzaal "de Banjertjes" werken wij met VVE-programma’s. Dit zijn speciale speel- en leerprogramma’s waarin extra aandacht is voor de (taal)ontwikkeling van uw kind. Onze VVE-scholen werken intensief samen met VVE-peuterspeelzalen en -kinderdagverblijven in Haarlem. In het voorschoolse traject worden kinderen goed voorbereid op de stap naar de basisschool. In de groepen 1 en 2 van onze VVE-scholen krijgt het VVE-programma een vervolg, zodat uw kleuter een goede start kan maken in groep 3.
Meer weten? Ga dan naar klaarvoordestarthaarlem.nl. Op de site kunt u ervaringen van andere ouders lezen. Ook vindt u er een overzicht met VVE-scholen bij u in de buurt en tips voor thuis.
 
De Banjertjes

Binnen de muren van de Don Boscoschool is peuterspeelzaal "De Banjertjes" gehuisvestigd. Een gezellige speelzaal voor kinderen tot 4 jaar. Meer info over deze peuterspeelzaal vindt u hier

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl