Gezonde school

Gezonde school

Onze school is een Gezonde School. Dit betekent dat wij structureel bezig aan de gezondheid van onze leerlingen. Een Gezonde School verbetert de gezondheid van leerlingen. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen. Dat is belangrijk, want dit draagt allemaal bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Dat is niet alleen met activiteiten, zoals voedingslessen door diëtisten en nieuwe ervaringen opdoen met verschillende sporten. Ook wordt in de klas gebruik gemaakt van de methode “Lekker Fit”. Dit is onder de noemer van biologie.

Omdat wij op deze manier de gezondheid van onze leerlingen verbeteren draagt onze school het landelijke Vignet Gezonde School. Het Vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen, die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. Hiermee willen wij aan onze leerlingen en hun ouders laten zien dat wij de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vinden.

Voor meer informatie kunt u kijken bij www.gezondeschool.nl en bij www.lekkerfitopschool.nl

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl