Leeratelier

Het Leeratelier is bedoeld voor kinderen die, naast het werken in hun eigen groep, extra uitdaging nodig hebben. We richten ons op de volgende leerdoelen: leren leren, leren samenwerken, leren denken en zelfinzicht.

  • Inzicht in eigen leren: Wat zijn je sterke en zwakke kanten? Waar ben ik in geïnteresseerd en wat wil ik graag leren? Als het niet meteen lukt ga ik dan toch door, of haak ik af? Durf ik fouten te maken? Ben ik een creatieve denker of ben ik juist heel analytisch of praktisch bezig?
  • Overzicht over het eigen leertraject: Weten wat je leert en het kunnen stellen van eigen leerdoelen met hulp.
  • Motivatie en doorzettingsvermogen: Oefenen, doorzetten en omgaan met weerstand staat hier centraal.
  • Reflectie op het eigen leerproces: Hierbij wordt gewerkt aan de eigen leerdoelen overzien en evalueren, zodat dit ingezet wordt bij al het leren op school.
  • Samenwerken: Wat is mijn aandeel in het samenwerken, en wat doet de ander. Heb ik genoeg gedaan, en heeft de ander genoeg gedaan? Luisteren we naar elkaar en proberen we het samen tot een resultaat te komen?

De kinderen worden geselecteerd door de leerkracht op basis van citoscores, werkhouding, nieuwsgierigheid en creativiteit. We werken thematisch in blokken van 8 weken, 1 uur per week. De kinderen krijgen soms werk mee om gedurende de week in de klas te kunnen werken. We werken soms met alle kinderen van groep 5 t/m 8 samen, andere keren werken we alleen met de kinderen uit de eigen groep.

In het schooljaar 2018-2019 hebben we ons bezig gehouden met programmeren (Bomberbot), ontwerpend en onderzoekend leren en in het laatste blok zijn we bezig geweest om Chinees te leren.

Dit schooljaar (2018-2019) zaten er zo'n 15 kinderen uit de groepen 5 t/m 8 in het Leeratelier.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl