Wereldschool

Wereldschool

Op de Don Boscoschool ervaren we iedere dag dat onze wereld in beweging is. Door de invloed van internet, televisie en sociale media merken we dat de wereld steeds dichter bij ons komt te staan. We horen nieuws uit Afrika en zien beelden van een overstroming in Azië. Wij willen onze leerlingen graag voorbereiden en kennis laten nemen van deze wereld. Hierom hebben wij gekozen voor het concept ”Wereldschool”.
Naast ons reguliere onderwijsaanbod willen wij de leerlingen nog meer bieden en daarom willen wij in ons onderwijs en in de vorming van leerlingen extra veel aandacht besteden aan de opvoeding tot wereldburger.

De Don Boscoschool heeft als doel gesteld om alle leerlingen van de school zo op te voeden en te vormen dat ze zich thuis voelen in de wereld en er deel aan kunnen nemen. We geven de leerlingen zelfvertrouwen en leren de kinderen een mening te vormen over aspecten die in de wereld spelen. We willen de kinderen beschaving, normen en waarden bijbrengen gedurende hun basisschooltijd, zodat ze stevig in de wereld staan.

Wij zetten in op verschillende thema’s zoals: cultuur, kunst, religie, techniek, economie, vrijheid en basisvoorzieningen. Onder basisvoorzieningen verstaan wij de gezondheidszorg, voedsel problematiek, ontwikkelingshulp en andere wereldproblemen.

Wij willen de resultaten verder optimaliseren door te werken met projecten, workshops, bezoeken aan musea, excursies, het lopen van maatschappelijke stages, kinderen presentatietechnieken aanleren en dit alles zichtbaar te laten worden door gebruik te maken van tentoonstellingsborden, vitrines, presentaties, open dagen, voorstellingen en feesten.

Het concept “Wereldschool” zullen wij de komende periode steeds zichtbaarder proberen te maken. Naast onze wereldse aula hebben wij een serie afbeeldingen laten ontwerpen die duidelijk maken welke thema’s wij belangrijk vinden. Deze afbeeldingen zult u op onze site, maar ook in en op de school terugvinden.

Bij de start van ons concept hebben we een lipdub gemaakt en een ballonnenwedstrijd gehouden. Klik om de opening op YouTube te bekijken.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl